Verslag bezoek Universiteitskliniek Utrecht en ledenvergadering NHPS 21-10-2017

Elst, 23 oktober 2017.

Beste Haflingervrienden.
Zaterdag 21 oktober 2017 hebben wij ’s avonds onze najaarsledenvergadering gehouden, in het Cultuur & Vergader Centrum H.F. Witte in De Bilt. Een centrale locatie waarover we allemaal dik tevreden zijn.

Bezoek Universiteitskliniek afdeling Paard in Utrecht

Voorafgaand aan de ledenvergadering brachten we ’s middags gedurende 3 uur een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Paarden, bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De rondleiding werd verzorgd door twee zeer gedreven medewerkers: mevrouw Lia Jansen en mijnheer Jan van Dasselaar. Zij vonden in de ca. 40 NHPS-leden een zeer geïnteresseerd publiek.

Na een hartelijke ontvangst met koffie en koek werd we gesplitst in twee groepen. Halverwege ruilden Lia en Jan van groep. Praktisch alles mochten we bekijken en er vragen over stellen.
Het is een immens groot complex met een capaciteit voor ca. 125 zieke paarden en als het nodig is, nog meer. We waren onder de indruk van de kennis en de mogelijkheden op het gebied van diergeneeskunde. Maar wat op mij extra indruk maakte, was de samenwerking met het UMC-ziekenhuis dat op loopafstand ligt van de kliniek diergeneeskunde.Op specifiek terrein zijn er toekomstige behandelingen mogelijk voor mens en dier, waar nu samen onderzoek naar wordt verricht. Zo hoor je nog eens wat.
Daarna werden we om 17.30 uur verwacht in De Bilt en wachtte ons een buffet met enkele heerlijke stamppotten. Tot aan de vergadering om 20.00 uur was het lekker eten, koffie drinken en gezellig samen (na)praten over onze belevenissen en de Haflingers, in een gemoedelijke sfeer.

Ledenvergadering

De vergadering was constructief. De gebruikelijke agendapunten werden vlot afgewerkt. De uitreiking van de oorkondes voor de reserve- en kampioenen is altijd weer een feestje.


Bij sommige onderwerpen werd langer stilgestaan, bv. de evenementen en wedstrijden die de werkgroep sport en recreatie ook dit jaar weer met veel succes heeft georganiseerd. Ton Verschoor deed een dringende oproep aan leden menners om zich aan te melden voor de drie menwedstrijden volgend jaar. Mocht het zo zijn dat menners problemen ondervinden met transport van de menvoertuigen, dan gaan we kijken of daar oplossingen voor zijn.

  • Recent is ook de rij- en menvereniging van het NHPS opgericht. Ook daarover is e.e.a. uitgelegd met betrekking tot de kosten en voordelen.
  • De waardering voor de leden van de werkgroep sport- en recreatie, het team, de
    vrijwilligers en de sponsoren werd uitgesproken.
  • Het nut van het opstellen van een klachtenprocedure en een geschillenreglement. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om de mensen van ons team laagdrempelig aan te spreken, om daarmee te overleggen.
  • Wanneer mensen op onderwerpen of gebeurtenissen een andere visie hebben, dan is een ledenvergadering altijd een goede gelegenheid om dat naar voren te brengen. Het team stelt dat dan ook zeer op prijs en leert daarvan.
  • Onze sponsoren werden bedankt voor hun financiële bijdragen, die het mogelijk hebben gemaakt om onze activiteiten zo goed mogelijk te organiseren.
  • Een vijftal leden meldde zich spontaan aan om zitting te nemen in een commissie die de festiviteiten voor het eerste lustrum van het NHPS zullen gaan organiseren.

De avond werd besloten met een traktatie, om de erkenning te vieren die door de RVO aan het NHPS is verleend voor het bijhouden van een stamboek voor Haflingers in Nederland.
Na een fijne, leerzame en gezellige dag, sloot ondergetekende omstreeks 22.00 uur de vergadering, bedankte de aanwezigen en wenste iedereen een goede thuisreis.
Hetty Doeze Jager vz.