NHPS Divoza dressuur competitie 2018

Voor alle door het NHPS georganiseerde dressuurwedstrijden in de verschillende regio’s is het niet verplicht om lid te zijn van het NHPS, wel is het verplicht om lid te zijn van de KNHS.

Om mee te mogen doen aan de dressuurcompetitie moet je tevens lid zijn van het NHPS, want dan is het mogelijk om je met je Haflinger te kwalificeren voor de finaledag. Tijdens deze finaledag worden er prachtige prijzen voor alle NHPS dressuurcompetitie winnaars per rubriek ter beschikking gesteld en wordt bovendien gestreden om de NHPS wisselbeker voor de overallwinnaar, zowel voor de jeugdruiters als de volwassenen. Meer dan de moeite waard om deel te nemen toch? Word jij NHPS dressuur Kampioen 2018 ?
De reglementen voor deelname aan de NHPS dressuur competitie 2018 zijn als volgt vastgesteld:

Lidmaatschappen: Lidmaatschap bij het NHPS is verplicht (eigenaar paard of ruiter/amazone). Om deel te mogen nemen aan de finale moet je minimaal 6 proeven als NHPS lid hebben gestart. Informatie over het lidmaatschap kun je vinden op www.nhps.nl. Je ontvangt als lid van het NHPS oa. korting op de inschrijfgelden van de wedstrijden en hebt voorrang op niet leden als wedstrijd vol is.

Mogelijkheid om te starten met startpas of zonder startpas in impulsrubriek, hierbij is lidmaatschap KNHS verplicht. Rubrieken: Er kan gereden worden in de dressuurrubrieken : B t/m ZZ-licht , jeugd- en volwassenen apart.

Selectiecriteria: Om deel te mogen nemen aan de finale moet je voldoen aan onderstaande selectiecriteria. Jeugd: * Er minimaal 4 proeven gereden worden op de door het NHPS aangemerkte wedstrijden ongeacht het aantal winstpunten. Volwassenen: * Er minimaal 6 proeven gereden worden op de door het NHPS aangemerkte wedstrijden en minimaal 3 winstpunten (60%) behaald worden, of 10 competitie proeven gereden worden. Reglementen: Alle wedstrijden worden verreden conform het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS tenzij dit reglement anders aangeeft.

Het is toegestaan om met meerdere paarden in of dezelfde of andere dressuur rubrieken uit te komen. Tenzij vooraf door de deelnemer anders aangegeven, worden alle resultaten tijdens de kwalificatiewedstrijden geregistreerd voor eventuele kwalificatie.

Het is toegestaan tussentijds te promoveren naar een hogere dressuur klasse. Na 01-11-2018 is het niet meer mogelijk te promoveren na een hogere klasse tijdens de finale.

Deelnemers aan de recreanten rubrieken moeten in 2018 naar een volgende klasse promoveren als zij in 2017 voldoen aan één van onderstaande criteria: * rubriekskampioen tijdens de finale zijn geworden * gemiddeld 195 punten of meer per proef hebben gehaald berekend over de 4 (jeugd) of 6   (volwassenen) proeven die meetellen voor de finale Bovenstaande regels gelden ook voor alle volgende jaren muv de klasses Z1/Z2. Dus voldoe je aan één van bovenstaande criteria in 2018 dan moet je in 2019 promoveren naar een hogere klasse. Tussentijds promoveren op eigen verzoek is toegestaan tot 01-11-2018, echter worden de punten behaald in de lagere klasse(s) tot maximaal onderstaande aantal punten meegeteld: * B t/m M2 180 punten * Z1 t/m Z2 204 punten * ZZL 210 Als je HC start tijdens een wedstrijd telt deze niet mee in de berekening voor de competitie, maar telt deze uitsluitend mee voor het aantal gereden wedstrijden. Zoals ook vermeld in het KNHS reglement worden HC starts niet meegenomen tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijden.

Punten die startpashouders behalen als ze recreanten starten worden maximaal meegeteld tot onderstaande aantal punten: * B t/m M2 180 punten * Z1 t/m Z2 204 punten * ZZL 210 punten Deze starts tellen mee voor het aantal gereden wedstrijden, maar worden niet meegenomen tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijden.

Het staat de organisatie vrij een wachtlijst aan te leggen om opengevallen startplaatsen op te vullen. Ook hierbij hebben competitiekandidaten en leden van de NHPS voorrang boven niet-competitiekandidaten en niet-leden van de NHPS.

Berekening competitie: Als voldaan is aan de selectiecriteria wordt op onderstaande wijze de berekening voor de competite/finale gedaan. Jeugd: De uitslagen van de gereden wedstrijden worden berekend in procenten en van de best gereden 4 proeven. Dit betekend dat wanneer er meer dan 4 proeven gereden worden, ten aller tijde het hoogst aantal gereden punten (%) wordt berekend m.u.v. de proeven op de finaledag.

Deelnemers welke meer dan de 4 verplichte proeven rijden, ontvangen extra bonuspunten. Vanaf 4 verplichte (selectie competitie) proeven wordt per gereden proef een bonuspunt toegekend (Let op dit zijn geen KNHS registratie punten).

Wanneer bijvoorbeeld 5 wedstrijden x 2 proeven worden gereden, is dat in totaal 10 proeven tijdens de competitie (m.u.v. de finaledag) Hiervoor worden dan 6 bonuspunten toegekend. Deze tellen mee voor de eindberekening van de percentages die worden meegenomen naar de finaledag.

Volwassenen: De uitslagen van de gereden wedstrijden worden berekend in procenten en van de best gereden 6 proeven. Dit betekend dat wanneer er meer dan 6 proeven gereden worden, ten aller tijde het hoogst aantal gereden punten (%) wordt berekend m.u.v. de proeven op de finaledag. Deelnemers welke meer dan de 6 verplichte proeven rijden, ontvangen extra bonuspunten. Vanaf 6 verplichte (selectie competitie) proeven wordt per gereden proef een bonuspunt toegekend (Let op dit zijn geen KNHS registratie punten). Wanneer bijvoorbeeld 5 wedstrijden x 2 proeven worden gereden, is dat in totaal 10 proeven tijdens de competitie (m.u.v. de finaledag) Hiervoor worden dan 4 bonuspunten toegekend. Deze tellen mee voor de eindberekening van de percentages die worden meegenomen naar de finaledag. Ook is de deelnemer met 4 bonuspunten automatisch geselecteerd voor de finaledag. Dus ook iemand met 3 winstpunten die 10 proeven heeft gereden, is gekwalificeerd voor de finaledag.
Finaledag: Alleen als de deelnemer aanwezig is met de daarvoor geselecteerde combinatie kan deze deelnemen aan de finale. Jeugd: Tijdens de finale zullen 2 proeven gereden worden. De 4 hoogst behaalde punten (procenten) gereden tijdens de competitie worden meegenomen met de 2 gereden proeven tijdens de finale met de eventueel behaalde bonuspunten. Volwassenen: Tijdens de finale zullen 2 proeven gereden worden. De 6 hoogst behaalde punten (procenten) gereden tijdens de competitie worden meegenomen met de 2 gereden proeven tijdens de finale met de eventueel behaalde bonuspunten.

De deelnemer met het hoogste percentage in de desbetreffende rubriek waarin de finale is gereden is rubriekskampioen.

De deelnemer met het hoogste gemiddelde percentage van alle rubrieken wordt uitgeroepen tot overall winnaar en wint de NHPS wisselbeker.

Rubriekskampioenen worden uitgeroepen in de volgende klasses: B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2-ZZL.

Tijdens de finale start je in de gepromoveerde rubriek en strijdt je in deze rubriek mee voor het rubrieks- en overall kampioenschap. Prijsuitreiking te paard en in wedstrijd tenue. De uitslagen van de gereden proeven op de finaledag zullen voor deelnemers aan de finale aan het einde van de dag bekend gemaakt worden.

In gevallen waarin het reglement van de NHPS Dressuur competitie niet voorziet beslist de werkgroep van de NHPS en indien noodzakelijk met KNHS Federatievertegenwoordiger.

Inschrijfformulier