AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming)

U heeft er ongetwijfeld over gehoord of gelezen: per 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Deze wet regelt o.a. hoe bedrijven en verenigingen om moeten gaan met persoonsgegevens. Het Nederlands Haflinger Paarden Stamboek en de Rij- en menvereniging NHPS dienen ook aan de regels in deze nieuwe wet op de privacy te voldoen.
Hierbij gaat het onder andere over het maken van foto’s of video’s op evenementen en het publiceren ervan op een openbare website en/of via andere communicatiekanalen van onze vereniging.
Binnenkort volgt verdere informatie.