Inschrijfformulier Lidmaatschap NHPS

Met het versturen van dit formulier verklaart u bekend en akkoord te zijn

met de statuten en reglementen van het NHPS. Deze zijn te vinden op onze website.

 Uw gegevens


dhr.mevr.

Uw voorletters en voornaam vol uit.

Uw naam.

Straat en huisnummer.

Postcode.

Plaats.

Land.

Telefoon nummer.

Telefoon (Mob.)

Uw e-mail.

Geboortedatum (dd-mm-jjjj).

Aantal paarden in uw bezit.

Waar wenst u voor in te schrijven.

Combinatielidmaatschap. Kosten voor het jaar 2018 € 75,.--, inclusief afdracht HPT en het tijdschrift Haflinger Pferde

Basislidmaatschap. Kosten voor het jaar 2018 € 40,-- , voor gebruikers

Vastgelegd tijdens de ledenvergadering oktober 2017.
Voor het opzeggen lidmaatschap zie de statuten op onze website.

Ik ga akkoord

Datum van tekening lidmaatschap

Opmerking


Secretariaat / Jan Tooropstraat 5 / 7103 AA Winterswijk (Gld) / kvk. nr. 57359520

Telefoon: 0543-562350 / e-mail: info@nhps.nl / internet: www.nhps.nl