Voor alle informatie over lidmaatschap van de Rij- en menverenging NHPS, eventueel in combinatie met een lidmaatschap van de vereniging Nederlands Haflinger Paarden Stamboek, zie:
https://www.nhps.nl/rij-en-menvereniging-nhps