HPT bedankt oud-voorzitter Hetty Doeze Jager!

De fokleiding van het Haflinger Pferdezuchtverband Tirol had aan het NHPS bestuur gevraagd om tijdens de keuringsdagen, 9 en 10 augustus 2019 in Houten, een moment in te ruimen om aandacht te besteden aan het eerder dit jaar terugtreden als voorzitter van Hetty Doeze Jager. Natuurlijk hebben we graag gehoor gegeven aan dit verzoek.

Zaterdagmorgen, toen nét de 6 kandidaten voor het merrieveulenkampioenschap in de ring stonden (waarbij toevallig ook het latere kampioen merrieveulen van Frans Doeze Jager) nam Hannes Neuner het woord. Hij memoreerde eerst, dat het NHPS zich in de afgelopen 6 jaar ontwikkeld heeft tot een belangrijk en interessant stamboek.
Wat hem tijdens de keuringsdagen opviel was het talrijke publiek, de vele fokkers en de uitstekende onderlinge harmonie. Hij herinnerde zich nog, dat we met een team van 10 mensen bij het HPT aanklopten met de vraag om samenwerking. De indruk van het HPT was vrijwel direct goed, men dacht in Tirol: met dit team komen we wel verder.
En hoewel dat team niet alleen uit een voorzitter bestond, heeft de voorzitter van het eerste uur, Hetty Doeze Jager, wel een heel belangrijke en zeker ook verbindende rol gespeeld.
In die 6 jaren, zo zei dhr. Neuner, is Hetty voor mij niet alleen de (oud)-voorzitter, maar ook een persoonlijke vriendin geworden. Zij heeft veel betekend voor het NHPS.

Hannes Neuner bedankte haar voor haar enorme inzet en sprak de hoop en verwachting uit dat Hetty achter de schermen wel actief zal blijven. Met een prachtig boeket en een schitterende oorkonde werd het dankwoord kracht bijgezet.

Hetty bedankte het HPT voor de geste en gaf aan, dat ze het best lastig vindt om afstand te nemen. Ook bedankte ze iedereen, in Nederland en Tirol, voor de fijne samenwerking. ‘Samen met Frans hebben we het niet alleen gedaan, maar met het hele team’ waren de slotwoorden van onze oud-voorzitter.

De eretitel, waarmee de Tiroler voormannen Hetty altijd aanspraken, ‘Frau Präsidentin’, mag Hetty met ere dragen.

Copyright foto’s: NHPS
Regels voor het gebruik van foto’s: Het is niet toegestaan de getoonde foto’s op te slaan om ze daarna te publiceren, op welke media dan ook. Wilt u foto’s plaatsen, is het mogelijk deze te bestellen.